Элементы коллекции

Керамический гранит Serenissima Taiga Iroko

Керамогранит
Serenissima Taiga
Iroko

8,6x35 см
Керамический гранит Serenissima Taiga Teak

Керамогранит
Serenissima Taiga
Teak

8,6x35 см
Керамический гранит Serenissima Taiga Ciliegio

Керамогранит
Serenissima Taiga
Ciliegio

8,6x35 см
Керамический гранит Serenissima Taiga Wenge

Керамогранит
Serenissima Taiga
Wenge

8,6x35 см
Керамический гранит Serenissima Taiga Morado

Керамогранит
Serenissima Taiga
Morado

8,6x35 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Inserto Iroko-Ciliegio

17,2x17,2 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Inserto Morado-Iroko

17,2x17,2 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Inserto Morado-Teak

17,2x17,2 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Inserto Teak-Wenge

17,2x17,2 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Tozetto Iroko-Ciliegio

8,6x8,6 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Tozetto Iroko-Morado

8,6x8,6 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Tozetto Morado-Teak

8,6x8,6 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Tozetto Teak-Wenge

8,6x8,6 см
Керамический гранит Serenissima Taiga

Декор
Serenissima Taiga
Fascia

6x35 см